חשוב מאוד! לא להעלות תכנים לא ראויים או פוגעניים ולא להעלות קבצים כבדים